Alain Van de Poel director Rotary International

maandag 23 januari 2023

Rotary International wordt geleid door een Board of Directors bestaande uit een twintigtal leden. De Board bepaalt het beleid en geeft adviezen aan de clubs om zich te ontwikkelen.

De Directors worden voor twee jaar verkozen en vertegenwoordigen elk twee "zones".  België maakt deel uit van de zone 13, samen met Frankrijk en die zone is op haar beurt gekoppeld aan zone 14 (Italië). 

Binnen dit gebied is er een beurtrol, en zo komt om de 16 jaar een Belg of Luxemburger in aanmerking voor een zitje in de Board. 

Een gedetailleerde beschrijving van de rolverdeling kan je hieronder vinden.

Nu is Alain Van de Poel verkozen tot Director voor de periode 2024-2026. Alain werd lid van Rotary in 1992 en maakt deel uit van van  RC Wezembeek-Kraainem (D2150)

Een uitgebreid interview met Alain Van de Poel kan u lezen in Rotary Contact van februari.

(c) Rotary Contact

over de verkiezingen

ZONE

Rotary International telt wereldwijd 34 zones, met elk ongeveer 40.000 leden. Elke zone is gekoppeld aan een ‘paired zone’, zoals bijvoorbeeld zone 13 (Frankrijk en BeLux) aan zone 14 (Italië). Zij benoemen om beurten een director (RI-bestuurder) voor een mandaat van twee jaar.

SECTIE

Sommige zones zijn nog eens onderverdeeld in secties, met minstens 9.000 leden. Dat laat toe om in zones met meerdere grote blokken een onderlinge volgorde in te stellen voor zulke benoemingen. Zo wisselt in onze zone 13 Frankrijk af met BeLux. De volgorde wordt afgesproken aan de hand van A en B symbolen, bijvoorbeeld ABAA. Dat wil dan zeggen dat sectie A eerst een director kiest, dan sectie B, dan sectie A en ten slotte nog eens sectie A (dit is exact wat geldt voor onze zone 13, waar BeLux sectie B vormt).

BeLux komt één keer om de 16 jaar aan beurt voor het kiezen van een director (RI-bestuurder).